Mijn werkwijze

Welke persoonlijkheid laat jij aan de buitenwereld zien, om je staande te houden in de hectiek van deze wereld? Wie ben jij werkelijk en welke kwetsbaarheden draag je met je mee? Wat drijft jou en waar geloof je in?

De vorming van
je persoonlijkheid

Elk mens heeft bijzondere kwaliteiten. Je bent goed zoals je bent en je doet ertoe. Elk mens ontwikkelt een eigen persoonlijkheid. Dit wordt gevormd door:

  • de genen (DNA van (voor)ouders)
  • de opvoeding (van ouders/verzorgers)
  • (ingrijpende) ervaringen
  • cultuur
  • maatschappelijke omstandigheden

Onze denkbeelden worden continu beïnvloed door o.a. ouders, familie, vrienden, klasgenoten, collega’s, de maatschappij en de media. Dit zorgt voor “de norm”, het algemeen geaccepteerde ideaalbeeld. Het is heel menselijk om erbij te willen horen en “normaal” te zijn. Tegelijkertijd is dit onbewust een bron van stress en negatieve denkpatronen. Vooral wanneer je ontdekt dat jij niet kan óf wil voldoen aan deze “norm”. Je ontwikkelt aangepast gedrag, waardoor je je geaccepteerd voelt in de klas, op je werk of in de maatschappij. Een manier of masker om jouw kwetsbaarheden te verbergen. Maar wie ben jij werkelijk? Waar geloof jij in en lukt het je ook dit in jouw gedrag te tonen aan de buitenwereld? Accepteer je jouw kwetsbare kant en durf je dit ook te laten zien?

Gebruik jij nog steeds aangeleerde overlevingstechnieken uit het verleden of zijn er andere opties?

“Jacqueline geeft je vertrouwen, dat je nooit alleen bent in een “donkere kamer”. Zij laat je met haar rust en oprechte belangstelling inzien, hoe je zelf het licht kunt binnenlaten.”

S.K.

Ondersteuning van jongeren én volwassenen

Just Human ondersteunt en coacht jongeren én volwassenen, die tijdelijk hulp of een klankbord zoeken bij hun eigen zoektocht. Dit doe ik op basis van mindfulness en holistische principes. De basis voor onze samenwerking is dat jij zelf het initiatief neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het laten slagen van het begeleidingstraject. Alleen wanneer jij zelf iets als een probleem of moeilijkheid ervaart, kunnen wij samen aan de slag. Tijdens een intakegesprek bespreken wij jouw vraagstuk en beoordeel ik of ik je kan helpen. Van belang is dat jij je veilig, vertrouwd én op je gemak voelt. Het intakegesprek is kosteloos.

De individuele trajecten (gemiddeld 6 sessies) zijn erop gericht, dat jij daarna zelfstandig verder kan met de opgedane inzichten. Naast individuele trajecten verzorg ik onder de naam Hum@nergy ook trajecten voor kleinere groepen én groepstrajecten gericht middelbare scholen . Een groot voordeel daarvan is, dat je kan verbinden met anderen/lotgenoten. Deze ervaring laat zien dat jij niet de enige bent, die met moeilijkheden en/of levensvraagstukken worstelt.

Menu sluiten