Wat we doen

Waar geloven wij in ?

divider

Elk mens wordt onschuldig geboren en bezit bijzondere kwaliteiten. Je bent goed zoals je bent. De persoonlijkheid van ieder mens wordt gevormd door onder andere :

  • de genen (DNA van biologische ouders)
  • de opvoeding van ouders/verzorgers
  • (ingrijpende) ervaringen
  • cultuur
  • maatschappelijke omstandigheden

Niemand is volledig onafhankelijk, we zijn immers allemaal ergens onderdeel van. Daarnaast worden we dagelijks beïnvloed door de media, de maatschappij, familie, vrienden, collega’s op het werk, klasgenoten in de klas etc.  Dit kan als stressvol worden ervaren. Welke persoonlijkheid laat jij aan de buitenwereld zien, om je staande te houden in de hectiek van het leven? Maar wie ben jij werkelijk? En wat zijn jouw belangrijkste waarden op dit moment? Heb jij aangeleerde overlevingstechnieken uit het verleden nu nog nodig of zijn er andere opties?

Bij Just Human ondersteunen en coachen wij jongeren én volwassenen, die tijdelijk hulp of een klankbord zoeken bij hun eigen zoektocht. Dit doen wij op basis van mindfulness en holistische principes. De basis voor elke samenwerking die wij aangaan, is dat jij zelf het initiatief neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het laten slagen van een traject. Alleen wanneer jij zelf iets als een probleem of moeilijkheid ervaart, kunnen wij samen op zoek gaan. Van essentieel belang voor het  traject is de relatie tussen ons beiden. Dit tasten we samen af in een kosteloos kennismakingsgesprek.

Wij bieden individuele trajecten (gemiddeld 6 sessies), maar wij verzorgen ook trajecten voor groepen. Een groot voordeel daarvan is, dat je je kan verbinden met andere mensen/lotgenoten én ervaren dat jij niet de enige bent die met moeilijkheden en/of levensvraagstukken worstelt.

Just Human streeft voor:

Veerkracht

Veerkracht

De wereld om ons heen verandert voortdurend, net als de mens zelf gedurende zijn leven. Niet alle veranderingen zijn eenvoudig te  verteren en te integreren. Dit is van vele factoren afhankelijk. Om te kunnen bouwen aan oplossingen is inzicht nodig. En om zelf tot inzicht te komen is onderzoek van belang. Onderzoek vanuit een holistische, alles omvattende, kijk op jou als mens. Jij bent als mens opgebouwd uit diverse organen, maar zelf ben je ook onderdeel van een groter geheel. Variërend van onder andere gezin, familie, vriendenkring, lid van vereniging, student of werknemer, bevolking in Nederland etc….

Hoe groot is jouw vermogen (fysiek en mentaal) om veranderende omstandigheden het hoofd te bieden ? Hoe ga je daarmee om?

Individualiteit

Individualiteit

Elk pasgeboren mens is een puur en uniek individu, met de beschikking over verschillende kwaliteiten. De mens is uitgerust met genen van de ouders en voorouders. Dat is een gegeven. Elk contact met de buitenwereld is daarna bepalend voor jouw vorming en conditionering. De opvoeding, je ervaringen op school, bij de sportvereniging of elders.
Jouw gedrag en gedachten worden dus voor een heel groot deel aangeleerd en geautomatiseerd. Vaak om je staande te kunnen houden in de dynamiek van de maatschappij, waarin we leven.

Maar wie ben jij ? Ben jij benieuwd wat echt van jou is en welke gedragingen of gedachten hun oorsprong vinden in aangeleerde conditionering ? Ontdek jouw individualiteit, achter de persoonlijkheid.

Persoonlijke groei

Persoonlijke groei

Het leven van een mens bestaat uit verschillende fases. Elke levensfase brengt specifieke kenmerken met zich mee. De overgang van de ene levensfase naar de andere noemen we transitie. Transitie brengt verandering en persoonlijke groei.

Het terugblikken en vooruit kijken naar je eigen leven is een boeiende manier van bewustwording. Deze bewustwording geeft herkenning en inzichten. Patronen van automatische gedachten en gedragingen worden zichtbaar. Bewustwording hiervan geeft ruimte, ruimte voor het maken van keuzes.

Ben jij geïnteresseerd in persoonlijke groei en inzicht ? Zou jij jouw opgroeiende kinderen beter willen begrijpen en meer van steun willen zijn?

Start typing and press Enter to search